Rampa Çeşitleri

Teleskopik Lip Rampa

Yükleme rampası, yükleme yapılan araç ile yükleme yapılan zemin arasındaki seviye farkını gideren, forklift vb. yükleme araçları ve çalışanların, rahat ve güvenli hareket ederek, yükleme-boşaltma süresini kısaltıp kolaylaştırır.
Yükleme rampası butonile kontrol edilen motor, elektrikli hidrolik piston ve pompa vasıtasıyla hareketini sağlar. Teleskopik tip yükleme rampasının çalışma prensibi, ana platformun yükselmesinden sonra ana platformun altından ileri doğru hareket eden lipin yükleme aracının kasasına oturmasıdır. Teleskopik tip yükleme rampalarının lip boyunun uzun olması neticesinde, fabrika yüzeyinden daha uzak noktadaki yüklere ulaşımı, menteşeli tip yükleme rampalarına göre mümkün olmaktadır.

Teleskopik Lip Rampa

Menteşeli Lip Rampa

Yükleme rampası, yükleme yapılan araç ile yükleme yapılan zemin arasındaki seviye farkını gideren, forklift vb. yükleme araçları ve çalışanların, rahat ve güvenli hareket ederek, yükleme-boşaltma süresini kısaltıp kolaylaştırır.
Yükleme rampası butonile kontrol edilen motor, elektrikli hidrolik piston ve pompa vasıtasıyla hareketini sağlar.
Menteşeli tip yükleme rampasının çalışma prensibi, ana platformun yükselmesinden sonra devreye giren ön kanatın(flap) yükleme aracının kasasına oturmasıdır.

Menteşeli Lip Rampa

Seyyar (Mobil) Rampalar

Mobil rampa olarak ‘ta adlandırılan yük aktarma , boşaltma yapabilen yükseklik absorbe edici rampaya seyyar rampa denilmektedir.

Tır kamyon ve bunun gibi araçlara mal yükleme , boşaltma işlemlerini kolaylaştırmak için geliştirilmiş seyyar yükleme rampaları minimum 8 ton olarak belirlenmiş olup maksimum taşıma kapasitesi müşterimizin talebine göre dizayn edilip taşıma kapasitesi arttırılmaktadır. Bu dizayn ‘da forkliftin kendi yükü ve taşıyacağı yükün toplamı ve emniyet katsayısı ile çarpı ile belirlenmektedir.

Seyyar Rampa