Kalite, Güvenilir ve Dürüst Olmak, Disiplin, Bireylere Ve Kültürel Değerlere Saygı, Sağlık, Güvenlik ve Çevre

TEMEL DEĞERLER

Kalite

Günümüzün küresel dünyasında evrensel standartlara ulaşmanın ilk adımı, kalite anlayışını benimsemek ve kalite uygulamalarının sürekliliğini sağlamaktır. Faberk Elektrik bu hizmetleri sunarken bu anlayışı benimsemiş personeller ile çalışmaktadır. Kalite, kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır ve bizim müşterilerimize sunduğumuz hizmette kalite herzaman ön plandadır.

“Kalite, bizim zorlukları aşma veya varlığımızı sürdürme stratejimizdir. Verimlilik de onun sonucudur.”

Güvenilir ve Dürüst Olmak

Biz şirketlerin ilişkilerini evliliğe benzetiriz. Evlilikte olduğu gibi güven, şirketlerde de ilişkinin sürdürülebilirliği ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulabilmesi için gereken ana temel unsurlardan birisidir. Güven işveren ve müşteri ile aramizdaki işi yürütmede bir çok kolaylık sağlar. Dürüstlük bu güvenin oluşmasındaki ana ilkedir.

Disiplin

Faberk Group üstlendiği tüm projelerinde yerel yönetmeliklere ve yasalara uyma yükümlülüğünün bilincinde, standartlara ve normlara bağlı kalarak taahhütünü gerçekleştirir. Bu ilkelerden ödün vermeden etiğine uygun iş yapma prensibi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Faberk, çalıştığı bölgenin / ülkenin yerel yasalarına uyulması konusunda çalışanlarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Bireylere ve Kültürel Değerlere Saygı

Bireye saygı, çalışma yöntemlerini geliştirip iyileştirmek için tüm çalışanların bilgisine, deneyimine ve hırslarına saygı duyup, bunları kullanarak oluşturulur. Yeni fikirler ve ilhamlar, Faberk çalısanlarının kendi becerilerini
geliştirdiği günlük operasyonlardan doğar. Bu da daha yüksek kalite, verimlilik ve daha fazla iş tatmini sağlamamıza yardımcı olur. Çalışma arkadaşlarımızın fikirlerine, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin saygı duyarız.
Aynı şekilde çalışma yaptığımız ülkelerde yerel kültürel değerlere saygı duyarız.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Tüm faaliyetlerimizde çalısan sağlığını koruma, çevre kirliliğine neden olabilecek etkenleri kaynağında azaltma
gayreti gösteririz. Sağlık, güvenlik ve çevre yönetimini, falitelerimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiş
ve aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

• Yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uyum,
• Sürekli eğitimlerle tüm personelin sağlık, güvenlik ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi,
• Sistemin sürekli olarak gözden geçirilmesi, sürekli gelişme ve iyileştirme,
• Yüksek standartlı sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi,
• Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin takibi ve uygun kaynak kullanımı,
• Risk değerlendirmeleri yapılarak tehlike ve kazalar için önlem alınması,
• Çalışanların sağlık ve güvenliklerine önem verilmesi.

Bu ilkeler doğrultusunda, çevreye zarar verilmemesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli çalışma
koşullarının sağlanmasını, sıfır kaza ve sıfır tehlikeyi hedeflemiştir. Bugüne kadar yürütmüş olduğu
ve tamamlamış olduğu projeleri 0 kaza ile tamamlamış olmamızın gururunu paylaşıyoruz.